Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe

Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe (國家通訊傳播委員會; NCC), kán-tan hō-chò Thong-thoân-hōe (通傳會), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê tiān-sìn thong-sìn, bāng-chè bāng-lō͘, kóng-pò͘ tiān-sī téng-téng sìn-sit liû-thong sū-gia̍p ê siōng-koân chú-koán ki-koan. Thong-thoân-hōe sī siū-tio̍h Hêng-chèng-īⁿ kàm-tok ê to̍k-li̍p ki-koan, tī 2006 nî sêng-li̍p.

Thong-thoân-hōe ê piau-chì