Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe

Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe (國家通訊傳播委員會; NCC), kán-tan hō-chò Thong-thoân-hōe (通傳會), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê tiān-sìn thong-sìn, bāng-chè bāng-lō͘, kóng-pò͘ tiān-sī téng-téng sìn-sit liû-thong sū-gia̍p ê siōng-koân chú-koán ki-koan. Thong-thoân-hōe sī siū-tio̍h Hêng-chèng-īⁿ kàm-tok ê to̍k-li̍p ki-koan, tī 2006 nî sêng-li̍p.

Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe
國家通訊傳播委員會
National Communications Commission (Eng-bûn)
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Chú-jīm úi-oân
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 2006 nî