Lîm (sèⁿ)

Lîm() sī chi̍t ê Hàn-sèⁿ, tī hàn-bûn ê ì-sù sī "chhiū-nâ". Tû-liáu Tiong-kok, tī Tâi-oân, Hân-kok, Ji̍t-pún, Sin-ka-pho kap Hui-lu̍t-pin mā ū ka-cho̍k teh sú-iōng. Hái-goā ê Hàn-jîn chin chē lóng chhái-iōng "Lim" ê siá-hoat, in-uī in lóng sī Hô-ló ê āu-tāi kiáⁿ-sun. Pak-kiaⁿ-oē siá-chò Lin, Oa̍t-gí(粵語) siá-chò Lam.

Siong-kuanSiu-kái

Pī-tsùSiu-kái