Lūi-pia̍t:Pek-ha̍p kap GL

Pek-ha̍p (lūi-hêng) sī 1 khoán chhòng-chok lūi-hêng, pau-hâm ū-lâng lia̍h-chò tiám-á bô-kâng--ê GL (Girls' Love). Sio̍k tī hit lūi--ê chok-phín mā khǹg-tī chia.

Tī "Pek-ha̍p kap GL" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.