Lūi-pia̍t:Sió-he̍k-chheⁿ

Tī "Sió-he̍k-chheⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3,000 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

1

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h