?Lo̍k-tô
Bactrian Camel, Camelus bactrianus
Dromedary, Camelus dromedarius
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Artiodactyla
Kho: Camelidae
Sio̍k: Camelus
Linnaeus, 1758
Chéng

Camelus bactrianus
Camelus dromedarius

Lo̍k-tô sī kui Camelus sio̍k ê ngó͘-tê tōng-bu̍t (even-toed ungulates), pun tan-hong kap siang-hong 2 chióng chéng. Tan-hong chéng (C. dromedarius) sio̍k-miâ hō chò A-la-pek lo̍k-tô, hoat-chó͘ tī Pak Hui-chiu. Siang-hong chéng (C. bactrianus) chū-pún tī A-chiu ū-tè-chhoē.