Methane sī siōng kan-tan-ê chi̍t-khóaⁿ Alkane, i-ê hòa-ha̍k-sek siá-chòe CH4. 1-ê methane sī 1-ê carbon keng-iû 4-ê sp3 hūn-sêng kúi-tō lâi hām 4-ê hydrogen só͘ chó͘-sêng ê hoà-ha̍p-bu̍t. Methane sī thian-jiân-khì ê chú-iàu sêng-hun. In-ūi methane ū siong-tùi kah koâiⁿ-ê sán-liōng, só͘-í i sī chi̍t-ê chin jia̍t-mn̂g-ê jiân-liāu; put-kò, siu-chi̍p methane ē khì tú-tio̍h kī-su̍t-ê thiau-chiàn, in-ūi methane tī phiau-chún chōng-hóng chi-hā sī khì-thé.

Methane
Stereo, skeletal formula of methane with some measurements added
Ball and stick model of methane
Spacefill model of methane
Hō-miâ
Iu-sian ê IUPAC hō-miâ
Methane[1]
Hē-thóng-tek IUPAC hō-miâ
Carbane (never recommended[1])
Kî-tha hō-miâ
 • Marsh gas
 • Natural gas
 • Carbon tetrahydride
 • Hydrogen carbide
Sek-pia̍t-hō
3D model (JSmol)
3DMet B01453
1718732
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.000.739
EC Number 200-812-7
59
KEGG
MeSH Methane
RTECS number PA1490000
UNII
UN number 1971
Sèng-chit
CH4
Mole chit-liōng 16.04 g·mol−1
Gōa-māu Colorless gas
Khì-bī Odorless
Bi̍t-tō͘
 • 0.657 kg·m−3 (gas, 25 °C, 1 atm)
 • 0.717 kg·m−3 (gas, 0 °C, 1 atm)[2]
 • 422.8 g·L−1 (liquid, −162 °C)[3]
Iûⁿ-tiám −182.456 °C (−296.421 °F; 90.694 K)[3]
Hut-tiám −161.5 °C (−258.7 °F; 111.6 K)[3]
22.7 mg·L−1[4]
Iûⁿ-kái-tō͘ Soluble in ethanol, diethyl ether, benzene, toluene, methanol, acetone and insoluble in water
log P 1.09
14 nmol·Pa−1·kg−1
Conjugate acid Methanium
Conjugate base Methyl anion
−17.4×10−6 cm3·mol−1[5]
Kò͘-chō
Td
Tetrahedron
0 D
Jia̍t-hòa-ha̍k[6]
35.7 J·(K·mol)−1
186.3 J·(K·mol)−1
−74.6 kJ·mol−1
−891 kJ·mol−1
Gûi-hiám[7]
GHS pictograms GHS02: Flammable
GHS signal word DANGER
H220
P210
NFPA 704
Ín-hóe-tiám −188 °C (−306.4 °F; 85.1 K)
537 °C (999 °F; 810 K)
Explosive limits 4.4–17%
Koan-liân hòa-ha̍p-bu̍t
Related alkanes
Tû-liáu te̍k-pia̍t chí chhut, chu-liāu sī kun-kù bu̍t-chit ê piau-chún chōng-thài (tī 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☒N cha-chèng (☑Y☒N sī siáⁿ ?)
Infobox chham-chiàu

Tsù-káiSiu-kái

 1. 1.0 1.1 "Front Matter". Nomenclature of Organic Chemistry : IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book). Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 2014. pp. 3–4. doi:10.1039/9781849733069-FP001. ISBN 978-0-85404-182-4. Methane is a retained name (see P-12.3) that is preferred to the systematic name ‘carbane’, a name never recommended to replace methane, but used to derive the names ‘carbene’ and ‘carbyne’ for the radicals H2C2• and HC3•, respectively. 
 2. "Gas Encyclopedia". goân-loē-iông tī December 26, 2018 hőng khó͘-pih. November 7, 2013 khòaⁿ--ê. 
 3. 3.0 3.1 3.2 Haynes, p. 3.344
 4. Haynes, p. 5.156
 5. Haynes, p. 3.578
 6. Haynes, pp. 5.26, 5.67
 7. "Safety Datasheet, Material Name: Methane" (PDF). USA: Metheson Tri-Gas Incorporated. December 4, 2009. goân-loē-iông (PDF) tī June 4, 2012 hőng khó͘-pih. December 4, 2011 khòaⁿ--ê. 
 8. NOAA Office of Response and Restoration, US GOV. "METHANE". noaa.gov. goân-loē-iông tī January 9, 2019 hőng khó͘-pih. March 20, 2015 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Methane

Khì Wiktionary chhâ
methane chit ê sû.