Perseverance hóe-chheⁿ-chhia

Perseverance hué-tsheñ-tshia (guā-hō: Percy; Perseverance hué-tsheñ tham-tshik-khì, Gī-li̍k-hō hué-tsheñ-tshia, Gī-li̍k-hō hué-tsheñ thàm-tshik-khì; poj: Gī-le̍k-hō hóe-chheⁿ-chhia, Gī-le̍k-hō hóe-chheⁿ thàm-chhek-khì; eng-gí: Perseverance mars rover, Perseverance (rover), Percy) sī iû Bí-kok KHTH sóo-sio̍k-ê JPL sóo tsè-tsō-ê, iōng tī hué-tsheñ 2020 līm-bū tiong ê hué-tsheñ-tshia (Mars rover). Tsit-tsiah hué-tsheñ-tshia í-king teh Bí-kok tang-pōo sî-kan (Eastern Time Zone (ET)) 2020-nî 7-gue̍h 30-li̍t tsái-sî 7:50 (sè-kài hia̍p-tiau sî 11:50) huat-siā.[4] Teh bí-kok ka-tsiu sî-kan 2021-nî 2-gue̍h 18-li̍t ē-poo 3:50 (Tâi-pak sî-kan 2-gue̍h 19-li̍t 04:55) sîng-kong ting-lio̍k hué-tsheñ, lî-tshiáñ kàng-lo̍k teh Jezero lòng-kik-kheñ (Jezero (crater)).[5][6] Perseverance ê guā-kuan kah Curiosity lóng-beh sio-kāng, ū-tsah 7 tsióng kho-ha̍k gî-khì, 24-ê liap-iáñ kiàñ-thâu, 2-ê mai-ku. Līm-bū kè-uē thàm-tshik Jezero lòng-kik-kheñ hù-kīn ê hué-tsheñ piáu-bīn. Perseverance iá-koh ū-tsah tsi̍t-tâi kiò-tsò Ingenuity ê iâu-khòng ti̍t-sing-ki, beh phuè-ha̍p Perseverance tsìn-hîng kho-ha̍k gén-kiù (research).

Perseverance hué-tsheñ-tshia
(Gī-li̍k-hō hué-tsheñ-tshia)
Mars 2020 ê tsi̍t pōo-hūn
PIA23499-Mars2020Rover-FirstTestDrive-20191217a.jpg
Perseverance hué-tsheñ-tshia teh PTS, 2019-nî 12-gue̍h 17-hō.
Līng-tshing
Luī-hîng Hué-tsheñ-tshia
Tsè-tsō-tsiá PTS
Ki-su̍t tsu-guân
Tn̂g-tōo 2.9 m (9 ft 6 in)
Ti̍t-kìng 2.7 m (8 ft 10 in)
Kuân-tōo 2.2 m (7 ft 3 in)
Huat-siā tsit-liōng 1,025 kg (2,260 lb)
Kong-lu̍t 110 W (0.15 hp)
Hui-hîng li̍k-sú
Huat-siā li̍t-kî 2020-nî 7-gue̍h 30-li̍t, 11:50:00 UTC[1]
Huat-siā tē-tiám Cape Canaveral, SLC-41
Tsiūñ-lio̍k li̍t-kî 2021 nî 2 goe̍h 18 ji̍t, 20:55 UTC[2]
Tsiūñ-lio̍k
 tē-tiám
18°26′41″N 77°27′03″E / 18.4447°N 77.4508°E / 18.4447; 77.4508,
Jezero lòng-kik-khen
Tsóng sî-tn̂g 16756h tsū tsiūñ-lio̍k liáu-āu[2]
Hîng-sú kū-lî 0 km (0 mi)[3]
Chia̍t-chí 2021 nî 2 goe̍h 23 ji̍t (2021-02-23)
Ke-si
Mars 2020 JPL second insignia.svg
Mars 2020 teh Jezero lòng-kik-kheñ ê tsiūñ-lio̍k-tiám kah Perseverance hué-tsheñ-tshia ê kè-uē lōo-suàñ: 1. Tn̂g-tu-înn ê uē-tīng tsiūñ-lio̍k-khu. 2. Perseverance hué-tsheñ-tshia ê tsiūñ-lio̍k-tiám. 3. Uì lâi-tsū kheñ-kok tsi tsui-liû hîng-sîng ê kū sañ-kak-tsiu sóo lâu-lo̍h-lâi ê tse-tái. 4. Neretva Vallis. 5. Perseverance hué-tsheñ-tshia liáu-āu ê lōo-tsháu (ī-tshik ê lōo-tsháu). 6. Jezero lòng-kik-kheñ ê thán-phên.
Perseverance ê tsiūñ-lio̍k-tiám, puē-kíng sī Jezero lòng-kik-kheñ lāi-pōo lím-kîñ ê kiā-piah, tsit-ê kiā-piah khoo-tio̍h hué-suañ-kháu ê lím-kîñ ū 600-m tn̂g. (Tshiáñ tsham-khó tôo-phìñ)

Li̍k-súSiu-kái

Tsiūñ-lio̍kSiu-kái

 
Tsiūñ-liok; tē-tiám hù-kīn ê hâng-then-khì tshuì-phìñ tsi sàn-pòo tôo-phìñ.
(uī-tsheñ siòng-phìñ (photograph), 2021-nî 2-gue̍h)

Tôo-phìñSiu-kái

Tsiūñ-liok tē-tôoSiu-kái

Jezero lòng-kik-kheñ sì-khoo lèn-tńg ê kóo-tsá hô-liû hē-thóng.
Perseverance hué-tsheñ-tshia ê uī-tì kah i-teh Jezero lòng-kik-kheñ kàng-lo̍h ê tn̂g-tu-îñ huān-uî.
Perseverance hué-tsheñ-tshia kàng-lo̍h ê tn̂g-tu-îñ huān-uî kah kàng-lo̍h tē-tiám.

Perseverance hué-tsheñ-tshia tsoo-sîng ê pōo-hūnSiu-kái

Full look at Perseverances components at https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/.

Tsá-kî tôo-siōngSiu-kái

Kàng-lo̍h kuè-tîng tiong ê Perseverance hué-tsheñ-tshia ê la̍k-kak-sán
Kàng-lo̍h liáu-āu uì tàn-tiāu kàu tē-bīn ê hú-tsōo kàng-lo̍h hué-tsìnnê sóo tshìng tshut-lâi ê oo-ian-thûn.
Tsiūñ-liok; liáu-āu uì Perseverance tsiànn āu-piah ê khamélah Hazcam sóo hip ê hué-tshenn tē-bīn.
Perseverance hué-tsheñ-tshia kî-tiong tsi̍t-ê lián-á.
Kàng-lo̍h kî-kan uì tíng-kuân sóo hip-ê Perseverance ê siòng-phìnn.


Kńg-kak tôo-siōngSiu-kái

Perseverance hué-tsheñ-tshia kàng-lo̍h tē-tiám ê tsuân-kíng-tô͘ (panorama).
Acheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra 
 Hué-tsheñ tsuân-kiû tē-hîng ê kau-hōo-sik iáñ-siòng tē-tôo, tíng-kuân pio-tsì-tio̍h hué-tsheñ tsiūñ-lio̍k-khì kah hué-tsheñ-tshia ê uī-tì. Kah hiân-thîng teh tôo-siōng tíng-kuân, tō ē-sái tshâ-khuàñ 60 guā-ê hué-tsheñ tsú-iàu ê tē-lí bîng-tshing, koh-lâi tshi̍h tôo-siōng tō ē-sái lên-ket-tio̍h tsia-ê hāng-bo̍k. Té-tôo ê gân-sik piáu-sī siong-tuì ko-tōo, tsit-ê ko-tōo sī uì hué-tsheñ tsuân-kiû thàm-tshik-tsiá ê hué-tsheñ kúi-tō-ki laser tshik-ko-gî lâi-ê sòo-kù. Pe̍h-sik kah tsang-sik tāi-piáu siōng-kuân ê hái-pua̍t (+12 to +8 km); kî-tshù sī hún-âng-sik kah âng-sik (+8 to +3 km); n̂g-sik sī 0 km; tsheñ-sik kah nâ-sik sī kah kē-ê hái-pua̍t ko-tōo (−8 km). Tio̍kking-tōo kah ūi-tō͘; tsú-ì ki̍k-khu.
(   Ua̍h-iāu hué-tsheñ-tshia  Ua̍h-iāu tsiūñ-lio̍k-khì  Bī-lâi )

Tsù-káiSiu-kái

  1. "Launch Windows". mars.nasa.gov. NASA. 28 July 2020 khòaⁿ--ê.    This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  2. 2.0 2.1 mars.nasa.gov. "Touchdown! NASA's Mars Perseverance Rover Safely Lands on Red Planet". NASA. 18 February 2021 khòaⁿ--ê.    This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  3. "Where is Perseverance?". mars.nasa.gov. NASA. 23 February 2021 khòaⁿ--ê. 
  4. mars.nasa.gov. "Launch Windows". mars.nasa.gov (ēng Eng-gí). 2020-07-31 khòaⁿ--ê. 
  5. "Perseverance rover has successfully landed on Mars and sent back its first images" (ēng Eng-gí). 2021-02-18 khòaⁿ--ê. 
  6. Taylor, Alan. "Photos: NASA Prepares to Launch the Mars Rover Perseverance - The Atlantic". www.theatlantic.com (ēng Eng-gí). 2020-07-31 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Perseverance rover