Québec

(Tùi Quebec choán--lâi)

QuébecCanada bīn-chek thōng toā ê séng, tiàm tī Canada ê tang-pō͘. I piⁿ—á ū Ontario Séng, New Brunswick Séng kap Labrador (Newfoundland kap Labrador), jî-chhiáⁿ mā ū hām Bí-kok ê New York, Vermont, New Hampshire kap Maine chit 4-ê chiu sio-liân.

Québec ū toà 750-bān lâng, Canada ê séng lāi-té kan-taⁿ Ontario pí i khah chē lâng. Québec-lâng toā-hūn kóng Hoat-gí.

Québec ê siú-to͘Québec Siâⁿ, siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Montréal.