Sêng-tui sòaⁿ (成追線) sī ùi Sêng-kong kàu Tui-hun tiong-kan ê lō͘-toāⁿ, iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê thih-lō͘ kàn-soàⁿ.

Chhia-chām siu-kái

Phian-hō Chhia-thâu miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Tâi-tiong Soàⁿ
148 Sêng-kong 成功 Chenggong    Tâi-tiong Soàⁿ (Soaⁿ-soàⁿ) O͘-ji̍t-khu Tâi-tiong-chhī
134 Tui-hun 追分 Zhuifen    Hái-hoāⁿ-soàⁿ (Hái-hon-soàⁿ) Toā-tō͘-khu