"The Wall Street Journal" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''The Wall Street Journal''', sok-siá '''WSJ''', sī Bí-kok kū-iú éng-hióng-la̍t ê pò-khan, chóng-kiōng tit-tio̍h 37 chō Pulitzer Chióng. I tī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''The Wall Street Journal''', sok-siá '''WSJ''', sī Bí-kok kū-iú éng-hióng-la̍t ê pò-khan, chóng-kiōng tit-tio̍h 37 chō Pulitzer Chióng. I tī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯