Tiān-lî-khoan (Eng-gí: ionosphere) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan téng chân lî-chú-hòa ê pō͘-hūn, hoān-ûi tùi hái-poa̍t 60 kàu 1000 kong-lí, kî-tiong pau-koat jia̍t-khoan kap pō͘-hūn ê tiong-kan-khoan kap gōa-khì-khoan. Tiān-îi-khoan sī siū tio̍h Ji̍t-thâu ê hòng-siā éng-hióng lî-chú-hòa--ê.

Relationship of the atmosphere and ionosphere