?É Chiàⁿ Hái-ang
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
A-kong: Eutheria
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Neobalaenidae
Miller, 1923
Sio̍k: Caperea
Gray, 1864
Chéng: C. marginata
Ha̍k-miâ
Caperea marginata
Gray, 1846
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘

É Chiàⁿ Hái-ang sī 1 chióng tiàm tī Lâm Poàn-kiû ê chhiu-keng. Sī Neobalaenidae kho î-it ê chéng. Sui-bóng hō É Chiàⁿ Hái-ang ê miâ, si̍t-chāi kap Phú-sek Hái-ang hām rorqual hái-ang khah chhin, tian-tò hām Chiàⁿ Hái-ang khah bô siâng.

É Chiàⁿ Hái-ang sò͘-liōng chió, kho-ha̍k-kài hán-tit ū gián-kiù ê ki-hoē, mā bô chhiūⁿ toā-hêng ê hái-ang hiah-ni̍h chia̍p hō͘ lâng thó-lia̍h.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Caperea marginata