1659 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1659 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1649 · 1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655
1656 · 1657 · 1658 · 1659 · 1660 · 1661 · 1662
1663 · 1664 · 1665 · 1666 · 1667 · 1668 · 1669 ...

Léng-he̍k修改

Bu̍t-lí-ha̍k修改

Hòa-ha̍k修改

I-ha̍k修改

Seng-bu̍t-ha̍k修改

Sò͘-ha̍k修改

Thian-bûn-ha̍k修改

Ki-su̍t修改

Jîn-bu̍t修改

Ti̍t-chióng修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Chham-khó修改