Alan Dawa Dolma (Chōng-gí: ཨ་ལན་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་; Hàn-gí: 阿蘭·達瓦卓瑪; 1987 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì ) sī chi̍t uī Tiong-kok Chōng-cho̍k ê cha-bó͘ koa-chhiú, tī Sù-chhoan-séng chhut-sì. 2007 nî 11 goe̍h 27 ji̍t, Alan tī Ji̍t-pún chhut-tō, bat hoat-pió kòe chin chē Ji̍t-gí ê liû-hêng im-ga̍k chok-phín. Kīn-nî, Alan mā ū tńg-khì Tiong-kok hoat-tián.

Alan Dawa Dolma

2008 nî
Chhut-sì 1987 nî 7 goe̍h 25 ji̍t 1987-07-25(36 hòe)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kàu-io̍k Kái-hòng-kun Gē-su̍t Ha̍k-īⁿ
Chit-gia̍p Koa-chhiú

2009 nî, Alan ê tē-9 tiuⁿ tan-khek Kiú-oán ê Hô (久遠の河) tī Oricon tan-chiu pâi-hâng tē-3, phah-phòa Ông Hui ê Eyes on Me1999 nî pâi-hâng tē-9 ê kì-lio̍k; Alan sêng-ûi bo̍k-chêng tī Oricon pâi-hâng siōng thâu-chêng ê Tiong-kok koa-chhiú.

Keng-le̍k siu-kái

Tiong-kok sêng-tióng siu-kái

Alan tī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê Garzê Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu Tan-pa-koāiⁿ chhut-sì, āu-lâi poaⁿ-sóa kàu Khong-tēng-koāiⁿ sêng-tióng. Alan ê lāu-pē sī Sù-chhoan-séng ê kong-bū jîn-oân, lāu-bú goân-pún sī chi̍t ê koa-chhiú. Alan chū 8 hòe tō khai-sí o̍h giú jī-ô͘ kah ián-chhiùⁿ; 9 hòe ê sî-chūn koh chham-ka Tiong-iong Tiān-sī-tâi Thài-iông Lú-sîn (太陽女神) chú-iàu kak-sek ê ián-chhut. Āu-lâi, Alan tī Sêng-to͘ ê Sù-chhoan Im-ga̍k Ha̍k-īⁿ chiap-siū jī-ô͘ ê choan-gia̍p hùn-liān. Alan tī 16 hòe ê sî-chūn, lo̍k-chhú Pak-kiaⁿ Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun Gē-su̍t Ha̍k-īⁿ ê siaⁿ-ga̍k-hē, sêng-ûi Lí Siang-kang (李雙江) ê ha̍k-seng. 2007 nî 7 goe̍h, chū Gē-su̍t Ha̍k-īⁿ pit-gia̍p, sêng-chek iu-téng.

Ji̍t-pún hoat-tián siu-kái

Chi̍t khai-sí, Alan ê pē-bú pēng-bô chàn-sêng i chêng-óng Ji̍t-pún hoat-tián im-ga̍k sū-gia̍p, in-ūi koa-chhiú ê chit-gia̍p bô-siáⁿ ún-tēng. Put-kò, in āu-lâi iáu-sī sūn Alan ê koat-tēng, hō i khì Ji̍t-pún. Alan kóng in pē-bú sī sè-kài siōng siōng liáu-kái i ê nn̄g ê lâng.[1]

Hôe-kok hoat-tián siu-kái

Hi-bāng siu-kái

Im-ga̍k chok-phín siu-kái

Ji̍t-gí khek-pôaⁿ siu-kái

Tan-khek siu-kái

Chhù-sū Bêng-chheng Ji̍t-gí goân-bûn Hoat-pió sî-kan Siau-lō͘ kì-lio̍k Siōng koâiⁿ pâi-miâ Chāi-póng sî-kan
Tē-1
Bêng-ji̍t ê Chán-koa
明日への讃歌
2007 nî 11 goe̍h 21 ji̍t
4,729 tiuⁿ 69 miâ 6 chiu
Tē-2
Hitotsu
ひとつ
2008 nî 3 goe̍h 5 ji̍t
1,486 tiuⁿ 100 miâ 2 chiu
Hēng-hok ê Cheng
幸せの鐘
2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Tē-3
Hoâi-liām ê Bī-lâi
懐かしい未来
2008 nî 7 goe̍h 2 ji̍t
10,267 tiuⁿ 19 miâ 6 chiu
Tē-4
Thiⁿ chi Koa
空唄
2008 nî 8 goe̍h 13 ji̍t
4,537 tiuⁿ 34 miâ 4 chiu
Tē-5
Hong ê Phoe-sìn
風の手紙
2008 nî 9 goe̍h 10 ji̍t
3,914 tiuⁿ 34 miâ 3 chiu
Tē-6
Red Cliff~Sim·Chiàn~
RED CLIFF~心·戦~
2008 nî 10 goe̍h 15 ji̍t
15,642 tiuⁿ 23 miâ 10 chiu
Tē-7
Hūi-ài ê Hō͘
恵みの雨
2008 nî 11 goe̍h 12 ji̍t
5,422 tiuⁿ 30 miâ 3 chiu
Tē-8
Kûn-chheng ê Kok
群青の谷
2009 nî 2 goe̍h 4 ji̍t
4,580 tiuⁿ 30 miâ 3 chiu
Tē-9
Kiú-oán ê Hô
久遠の河
2009 nî 4 goe̍h 8 ji̍t
37,740 tiuⁿ 3 miâ 13 chiu
Tē-10
Ballad~Bû-bêng Loân-koa~
BALLAD~名もなき恋のうた~
2009 nî 9 goe̍h 2 ji̍t
13,925 tiuⁿ 11 miâ 7 chiu
Tē-11
Swear
Swear
2009 nî 11 goe̍h 4 ji̍t
3,854 tiuⁿ 35 miâ 3 chiu
Tē-12
Diamond/Over the clouds
Diamond/Over the clouds
2010 nî 2 goe̍h 3 ji̍t
8,976 tiuⁿ 20 miâ 7 chiu
Tē-13
Hióng-hong ê Hoe
風に向かう花
2010 nî 7 goe̍h 7 ji̍t
8,094 tiuⁿ 17 miâ 3 chiu
Tē-14
Khùn tī Seh-tiong ê Pi-siong
悲しみは雪に眠る
2010 nî 10 goe̍h 13 ji̍t
5,624 tiuⁿ 20 miâ 4 chiu
Tē-15
minnadene ~PANDA with Candy BEAR's~/「iki ru」
みんなでね ~PANDA with Candy BEAR's~/「生きる」
2011 nî 6 goe̍h 29 ji̍t
5,306 tiuⁿ 25 miâ 2 chiu

Choan-chhip siu-kái

Chhù-sū Bêng-chheng Ji̍t-gí goân-bûn Hoat-pió sî-kan Siau-lō͘ kì-lio̍k Siōng koâiⁿ pâi-miâ Chāi-póng sî-kan
Tē-1
Voice of Earth
Voice of Earth
2009 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
25,025 tiuⁿ 15 miâ 15 chiu
Tē-2
My Life
My Life
2009 nî 11 goe̍h 25 ji̍t
21,065 tiuⁿ 16 miâ 7 chiu
Tē-3
JAPAN PREMIUM BEST
JAPAN PREMIUM BEST
2011 nî 3 goe̍h 2 ji̍t
12,406 tiuⁿ 15 miâ 6 chiu

Hoâ-gí khek-pôaⁿ siu-kái

Tan-khek siu-kái

Choan-chhip siu-kái

Ián-chhiùⁿ-hōe siu-kái

Chham-khó siu-kái

Gōa-kháu siu-kái