Somdet Phra Chao Yu Hua Ananda Mahidol (Thài-kok-gí: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, 1925 nî 9 goe̍h 20 ji̍t – 1946 nî 6 goe̍h 9 ji̍t), mā thang kiò chò Rama 8-sè, pún miâ Ananda Mahidol (อานันทมหิดล), sī Thài-kok ê kok-ông, 1935 nî kàu 1946 nî chāi-ūi.

Ananda Mahidol
อานันทมหิดล
Siam-lô kok-ông
Chāi-ūi 1935 nî 3 goe̍h 2 ji̍t – 1946 nî 6 goe̍h 9 ji̍t
Chêng-jīm Prajadhipok
Kè-jīm Bhumibol Adulyadej
Choân-miâ
Somdet Phra Chao Yu Hua Ananda Mahidol
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Mahidol Adulyadej
Lāu-bú Srinagarindra
Chhut-sì 1925 nî 9 goe̍h 20 ji̍t(1925-09-20)
 Tek-kok Heidelberg
Kòe-sin 1946 nî 6 goe̍h 9 ji̍t (20 hòe)
 Thài-kok Bangkok
Chhiam-miâ