Kàu-hông Benedictus 16-sè

(Tùi Benedictus 16-sè choán--lâi)
Benedictus 16-sè

Benedictus 16-sè ( Latin miâ: Benedictus PP. XVI; pún-miâ: Joseph Alois Ratzinger; 1927 nî 4 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì ) 2005 nî 4 goe̍h 19 ji̍t hông soán-chò tē 265 jīm ê Lô-má Thian-chú-kàu kàu-hông.

Benedictus 16-sè ê chêng-chi̍t-jīm sī Ioannes Paulus 2-sè.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Benedictus XVI

Kàu-hông Benedictus 16-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes Paulus 2-sè
Kàu-hông
2005 nî–2013 nî
Kè-sio̍k
Franciscus