Chhìn-á (hàn-jī: 秤仔) sī chi̍t-khoán thâng-á, i kah chhân-eⁿ chin sio-siâng, tān-sī chhìn-á ê ba̍k-chiu seⁿ khah hun-khui, jî-chhiáⁿ i hioh-kha-sî ē siu-khí si̍t-á.

Ceriagrion glabrum immature female.jpg