He-lú-khú-lé-suh-chō (Ji̍t-pún-gí: ヘルクレス座, Eng-gí: Hercules), mā thang kiò chò bú-sian-chō (武仙座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

He-lú-khú-lé-suh-chō
Hercules
Hercules
lio̍k-gí

Her

genitive = Herculis
siōng-teng Heracles
chhek-keng 17h
chhek-ūi +30°
ka-cho̍k Hercules
siōng-hān NQ3
bīn-chek 1225 pêng-hong-tō͘ (5th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 14, 22
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
106
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 15
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 2
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 9
siōng kng ê chheⁿ β Her (Kornephoros) (2.78m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 661
(20.62 ly, 6.32 pc)
Messier thian-thé 2
làu-sái-chheⁿ-kûn Tau Herculids
keh-piah seng-chō Thian-lêng-chō
Bo̍k-hu-chō
Hông-koan-chō
Tōa-chôa-chō
Ophiuchus Chō
Bā-hio̍h-chō
Thian-chìⁿ-chō
Hô͘-lî-chō
Thian-khîm-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −50° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 7 goe̍h