Iok-tàn

(Tùi Iok-tàn Ông-kok choán--lâi)
Iok-tàn Hashemite Ông-kok
المملكة الأردنية الهاشمية
Flag of Jordan.svg Coat of arms of Jordan.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Iok-tàn ê só͘-chāi
Iok-tàn ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Amman
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 89,341 km² pâi sè-kài tē-112 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 9,531,712 lâng 2015 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 107 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 100 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Iok-tàn Ông-kok (約但王國, A-la-pek-gí: المملكة الأردنّيّة الهاشميّة) , Sai-lâm-a ê kok-ka, hái-hoāⁿ-soàⁿ chin-té, oá Aqaba-oan.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái