Khóng-chhiok

?Khóng-chhiok
Ìn-tō͘ khóng-chhiok
(Pavo cristatus)
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animal
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Galliformes
Kho: Phasianidae
Sio̍k: Pavo
Linnaeus, 1758
Chéng

Pavo cristatus
Pavo muticus

Khóng-chhiok it-poaⁿ lâi-kóng sī chí A-chiu khóng-chhiok (Pavo), Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūiPhasianidae-kho Pavo-sio̍k ê chiáu-á. In ê seⁿ-thoàⁿ-tē sī Tiong-kok kàu Tang-lâm-a, Lâm-a chi-kan.

Congo khóng-chhiok (Afropavo congensis) mā thang sǹg sī 1 chéng khóng-chhiok, m̄-ko seng-bu̍t hun-lūiAfropavo-sio̍k.

ChéngSiu-kái