Khiau-ku-thâng-kho

Khiau-ku-thâng-kho (Hàn-jī: 曲痀蟲科; Ha̍k-miâ: Geometridae), mā kiò-chò ún-ku-á-thâng-kho (Hàn-jī: 隱痀仔蟲科), sī Lân-chhì-ba̍k Khiau-ku-thâng chóng-kho ē-té ê chi̍t ê kho, 3 bān 5 chheng ê bu̍t-chéng. In sī chi̍t chióng ia̍h-á, in ê chíⁿ-thâng teh pê ê sî khiau-khiau ná ún-ku, só͘-í khiau-ku-thâng ia̍h sī ún-ku-á-thâng.

Khiau-ku-thâng-kho
Dysphania percota img1.jpg
Dysphania percota
Argyrocosma inductaria (28261268141).jpg
白斑綠尺蛾 Argyrocosma inductaria
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Kong: Insecta
Bo̍k: Lepidoptera
Chhiau-kho: Geometroidea
Kho: Geometridae
Leach [en], 1= Sú-sin-sè òaⁿ-kî kàu-taⁿ,35–0 Ma
Khiau-ku-thâng teh pê.


Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái