?Nephropidae
European lobster
(Homarus gammarus)
Pó-io̍k chōng-hóng

Hoà-chio̍h hoān-ûi
Valanginian–Recent
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Arthropoda
A-mn̂g: Crustacea
Kong: Malacostraca
Bo̍k: Decapoda
Ē-bo̍k: Astacidea
Kho: Nephropidae
Dana, 1852
Genera[1]

Nephropidae, sī kah-khak-lūi ê chi̍t kho, it-poaⁿ mā kiò liông-hê.

Tī sán-gia̍p lī-iōng ê hong-bīn pún kho bu̍t-chéng tiāⁿ sī ū kè-ta̍t ê hái-sán.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Sammy De Grave; N. Dean Pentcheff; Shane T. Ahyong; et al. (2009). "A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans" (PDF). Raffles Bulletin of Zoology. Suppl. 21: 1–109.