Chiáu-pôaⁿ-lūi

(Tùi Ornithischia choán--lâi)
?Chiáu-pôaⁿ-lūi
Edmontosaurus ê kut-pôaⁿ
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Boán Trias-kíBoán Creta-kí, 228–65 Ma
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Reptilia
Chhiau-bo̍k: Dinosauria
Bo̍k: Ornithischia
Seeley, 1888
Kho & A-bo̍k

Chiáu-pôaⁿ-lūi (Latin hō-miâ: Ornithischia), sī chi̍t lūi chháu-si̍t-sèng ûi chú ê khióng-liông, hun-lūi ê ki-chhó͘ sī kut-pôaⁿ kò͘-chō kap chiáu-lūi gōa-hêng beh kâng.

Chù-kái Siu-kái

  • Chìn-hòa koan-hē siōng sǹg sī chiáu-lūi chó͘-sian ê khióng-liông sī lēng-gōa hō chò liông-pôaⁿ-lūi ê hit khoán.

Wi fi