Phû-tô-gâ-gí

(Tùi Phû-tô-gâ-bûn choán--lâi)

Phû-tô-gâ-gí (língua portuguesa), 1 khoán Romance gí-giân ê kok-chè gí-giân, goân-thâu tī Phû-tô-gâ. Bó-gú jîn-kháu oá-kīn 2-ek, choân sè-kài pâi tē-6-ūi; Romance gí-giân tang-tiong kan-na Se-pan-gâ-gú ū koh khah chē bó-gú jîn-kháu.

Portuguese
português
Hoat-im Pang-bô͘:IPA-pt
Bîn-cho̍k

Lusophones

Speakers Native: 230 million (2012–2020[1])
L2: 25 million (2018–2020)[1]
Total: 260 million[1]
Gí-hē
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng
Chhiú-gí hêng-sek Manually coded Portuguese
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Koán-lí ki-kò͘
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 por
ISO 639-3 por
Glottolog port1283
Linguasphere 51-AAA-a
Map of the portuguese language in the world.svg
  Native language
  Official and administrative language
  Cultural or secondary language
  Portuguese-speaking minorities
Lang Status 99-NI.png
Portuguese is not endangered according to the classification system of the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Chú-iàu ê sú-iōng kok-ka: Angola, Pa-se, Mozambique, Phû-tô-gâ, Tang Timor, Ò-mn̂g, São Tomé kap Príncipe, Guinea-Bissau, Cabo Verde.

Tsù-káiSiu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 Polish at Ethnologue (25th ed., 2022) closed access; Silesian at Ethnologue (25th ed., 2022)
  2. "Continúan los actos del Día de la Lengua Portuguesa y la Cultura Lusófona" [Acts continue to mark Portuguese Language and Portuguese Culture Day]. Government of the Republic of Equatorial Guinea. 10 May 2016. 
  3. Gutiérrez Bottaro, Silvia Etel (2014), "El portugués uruguayo y las marcas de la oralidad en la poesía del escritor uruguayo Agustín R. Bisio" [Uruguayan Portuguese and oral marks in the poetry of Uruguayan writer Agustín R. Bisio] (PDF), abehache (ēng Se-pan-gâ-gí), 4 (6), goân-loē-iông (PDF) tī 12 August 2019 hőng khó͘-pih, 18 March 2018 khòaⁿ--ê  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  4. "Historia lingüística del Uruguay". www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy. goân-loē-iông tī 5 April 2019 hőng khó͘-pih. 9 May 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  5. Fernández Aguerre, Tabaré; González Bruzzese, Mahira; Rodriguez Ingold, Cecilia (2017), Algunas notas teórico metodológicas sobre la relación entre regiones y aprendizajes en Uruguay [Some theoretical methodological notes on the relationship between regions and learning in Uruguay] (ēng Se-pan-gâ-gí), pp. 11–15  Unknown parameter |hdl= ignored (help); Unknown parameter |hdl-access= ignored (help)