Phû-tô-gâ-gí

(Tùi Phû-tô-gâ-gú choán--lâi)

Phû-tô-gâ-gí (língua portuguesa), 1 khoán Romance gí-giân ê kok-chè gí-giân, goân-thâu tī Phû-tô-gâ. Bó-gú jîn-kháu oá-kīn 2-ek, choân sè-kài pâi tē-6-ūi; Romance gí-giân tang-tiong kan-na Se-pan-gâ-gú ū koh khah chē bó-gú jîn-kháu.

Portuguese
português
Hoat-im Pang-bô͘:IPA-pt
Bîn-cho̍k

Lusophones

Speakers Native: 230 million (2012–2020[1])
L2: 25 million (2018–2020)[1]
Total: 260 million[1]
Gí-hē
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng
Chhiú-gí hêng-sek Manually coded Portuguese
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Koán-lí ki-kò͘
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 por
ISO 639-3 por
Glottolog port1283
Linguasphere 51-AAA-a
  Native language
  Official and administrative language
  Cultural or secondary language
Portuguese is not endangered according to the classification system of the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Chú-iàu ê sú-iōng kok-ka: Angola, Pa-se, Mozambique, Phû-tô-gâ, Tang Timor, Ò-mn̂g, São Tomé kap Príncipe, Guinea-Bissau, Cabo Verde.

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 Polish at Ethnologue (25th ed., 2022) closed access; Silesian at Ethnologue (25th ed., 2022)
  2. "Continúan los actos del Día de la Lengua Portuguesa y la Cultura Lusófona" [Acts continue to mark Portuguese Language and Portuguese Culture Day]. Government of the Republic of Equatorial Guinea. 10 May 2016. 
  3. Gutiérrez Bottaro, Silvia Etel (2014), "El portugués uruguayo y las marcas de la oralidad en la poesía del escritor uruguayo Agustín R. Bisio" [Uruguayan Portuguese and oral marks in the poetry of Uruguayan writer Agustín R. Bisio] (PDF), abehache (ēng Se-pan-gâ-gí), 4 (6), goân-loē-iông (PDF) tī 12 August 2019 hőng khó͘-pih, 18 March 2018 khòaⁿ--ê  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  4. "Historia lingüística del Uruguay". www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy. goân-loē-iông tī 5 April 2019 hőng khó͘-pih. 9 May 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  5. Fernández Aguerre, Tabaré; González Bruzzese, Mahira; Rodriguez Ingold, Cecilia (2017), Algunas notas teórico metodológicas sobre la relación entre regiones y aprendizajes en Uruguay [Some theoretical methodological notes on the relationship between regions and learning in Uruguay] (ēng Se-pan-gâ-gí), pp. 11–15  Unknown parameter |hdl= ignored (help); Unknown parameter |hdl-access= ignored (help)
 
Wikipedia