Siōng-hái ha̍p-chok cho͘-chit

Siōng-hái ha̍p-tsok tsoo-tsit (ing-gú: Shanghai Cooperation Organisation; SCO; gô-gú: Шанхайская организация сотрудничества; hàn-gú: 上海合作組織) sī tsi̍t-ê Au-á tsìng-tī, king-tsè hām an-tsuân ê tsoo-tsit. Tsiū tē-lí huān-uî hām jîn-kháu [en] lâi-kóng, SCO sī sè-kài-siōng siōng-tuā ê khu-i̍k tsoo-tsit [en], tāi-iok tsiàm Au-a tāi-lio̍k 60% ê bīn-tsik, sè-kài 40% ê jîn-kháu kah tsuân-kiû GDP ê 30% í-siōng.[4]

Siōng-hái ha̍p-chok cho͘-chit
Шанхайская Организация Сотрудничества
上海合作組織

  Members   Observers   Dialogue partners
Kán-chheng SCO
Chêng-sin Shanghai Five
Sêng-li̍p 2001 nî 6 goe̍h 15 ji̍t;​ 22 nî í-chêng​ (2001-06-15)
Lūi-hêng Mutual security, political, and economic alliance
Chóng-pō͘ People's Republic of China Beijing (Secretariat)
Uzbekistan Tashkent (RATS Executive Committee)
Hōe-oânhip

Kuan-tshat-guân kok

 •  Afghanistan[2]
 •  Belarus
 •  Mongolia

Tuì-uē hué-phuāñ kok

Ìng-iau tshut-si̍k kok

Koan-hong gí-giân
Secretary-General
Tiong Bîng [en]
Deputy Secretaries-General
 • Yerik Ashimov
 • Grigory Logvinov
 • Sobirzoda Gulmakhmad
 • Sohail Khan
RATS
Executive Committee Director
Ruslan Mirzaev
Bāng-chām sectsco.org Edit this at Wikidata (Secretariat)
ecrats.org/en/ (RATS)

Tsù-kái

siu-kái
 1. Memorandum of obligations on Iran's SCO membership signed at Samarkand summit
 2. Seiwert, Eva (30 September 2021). "The Shanghai Cooperation Organization Will Not Fill Any Vacuum in Afghanistan". Foreign Policy Research Institute. 24 July 2022 khòaⁿ--ê. So far, the SCO has not officially recognized the Taliban regime and did not invite its representatives to the summit in Dushanbe in mid-September. 
 3. "About SCO". Shanghai Cooperation Organisation. goân-loē-iông tī 28 October 2017 hőng khó͘-pih. 2017-06-09 khòaⁿ--ê. 
 4. "Iran looks east after China-led bloc OKs entry". France 24. 18 September 2021. 2022-07-14 khòaⁿ--ê. 

Ên-sin ua̍t-to̍k

siu-kái

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Siōng-hái ha̍p-chok cho͘-chit