"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Kiú-kiàn
→‎Blog
(Kiú-kiàn)
 
To-siā pò góa chai ū hit phiⁿ bûn-chiuⁿ. Góa iáu bô sî-kan khoàⁿ, chóng--sī che chiaⁿ-si̍t sī sim-sek ê tê-bo̍k, āu-chōa chiah khì "gián-kiù" :) [[User:A-giâu|A-giâu]] 18:16, 25 3g 2005 (UTC)
 
==Kiú-kiàn==
Chòe-kīn chiâⁿ hán-kiâⁿ, lóng teh bô-êng siá-mí? --[[User:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]] 18:50, 23 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
15,023

次編輯