Ū gûi-ki ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok (tē-11-chiong, tē-4-tiâu) teng-kì 35 pit Ū gûi-ki ê Sè-kài Ûi-sán.

* piáu-sī hāⁿ kòe kok-kài ê ûi-sán.

Afghanistan修改

Albania修改

 • Butrint (1997)

Algeria修改

 • Tipasa (2002)

Azerbaijan修改

 • Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower (2003)

Benin修改

 • Abomey Ông-kiong (1985)

Tiong-hui Kiōng-hô-kok修改

 • Manovo-Gounda Sèng Floris Kok-ka Kong-hn̂g (1997)

Côte d'Ivoire修改

 • Comoé Kok-ka Kong-hn̂g (2003)
 • Mount Nimba Strict Chū-jiân Pó-liû-tē (1992) *

Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok修改

 • Garamba Kok-ka Kong-hn̂g (1996)
 • Kahuzi-Biega Kok-ka Kong-hn̂g (1997)
 • Okapi Iá-seng Pó-liû-tē (1997)
 • Salonga Kok-ka Kong-hn̂g (1999)
 • Virunga Kok-ka Kong-hn̂g (1994)

Ecuador修改

 • Sangay Kok-ka Kong-hn̂g (1992)

Egypt修改

 • Abu Mena (2001)

Ethiopia修改

 • Simien Kok-ka Kong-hn̂g (1996)

Tek-kok修改

Guinea修改

 • Nimba-soaⁿ Strict Chū-jiân Pó-liû-tē (1992) *

Honduras修改

 • Río Plátano Biosphere Pó-liû-tē (1996)

Ìn-tō͘修改

 • Hampi ê 1 cho͘ kì-liām-bu̍t (1999)
 • Manas Iá-seng Am-âⁿ-só͘ (1992)

Iran修改

 • Bam kap i ê bûn-hòa-tē (2004)

Iraq修改

 • Ashur (Qal'at Sherqat) (2003)

Ia-lō͘-sat-léng (Iok-tàn thê-àn ê)修改

Mali修改

Nepal修改

 • Kathmandu Soaⁿ-kok (2003)

Niger修改

 • Air kap Ténéré Natural Pó-liû-tē (1992)

Pakistan修改

 • Lahore ê iàu-sài kap Shalamar Hoe-hn̂g (2000)

Perú修改

 • Chan Chan Khó-kó͘-khu (1986)

Hui-lu̍t-pin修改

 • Hui-lu̍t-pin Cordilleras ê Rice Terraces (2001)

Senegal修改

 • Djoudj Kok-ka Chiáu-lūi Am-âⁿ-só͘ (2000)

Tunisia修改

 • Ichkeul Kok-ka Kong-hn̂g (1996)

Tanzania Liân-ha̍p Kiōng-hô-kok修改

 • Kilwa Kisiwani kap Songo Mnara (2004)

Bí-kok修改

Yemen修改


  Sè-kài Ûi-sán

A-chiu & Tāi-iûⁿ-chiu | Au-chiu | Bí-chiu | Hui-chiu | Ū gûi-ki