A-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok chù-chheh tiàm-tī A-chiu, Australia, Thài-pêng-iûⁿ ê Sè-kài Ûi-sán.

Afghanistan修改

Armenia修改

Australia修改

Azerbaijan修改

  • Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower

Bangladesh修改

Bông-kó͘修改

Bông-kó͘ / Lō͘-se-a修改

Hui-lu̍t-pin修改

Í-sek-lia̍t修改

Ia-lō͘-sat-léng修改

(The Old City of Jerusalem is within East Jerusalem, which has been under Israeli control since 1967, but is not recognized as Israeli territory by the UN and many countries. The site was proposed as a World Heritage site in 1981 by Jordan, which withdrew its claims to the city in 1988.)

Ìn-nî修改

Ìn-tō͘修改

 
Taj Mahal ê tōa-mn̂g (lāi-pêng)

Iok-tàn修改

Iran修改

Iraq修改

Ji̍t-pún修改

Kampuchea修改

 
Angkor

Kazakhstan修改

Laos修改

Lebanon修改

Má-lâi-se-a修改

Nepal修改

Oa̍t-lâm修改

Oman修改

Pakistan修改

Pitcairn Kûn-tó修改

Sakartvelo修改

Sin Jia̍t-lân-jia修改

Só͘-lô-bûn Kûn-tó修改

Sri Lanka修改

Syria修改

Tāi-hân-bîn-kok修改

Tiâu-sian修改

Tiong-kok (38)修改

Turkey修改

Turkmenistan修改

  • State Historical and Cultural Park "Ancient Merv"

Thài-kok修改

Uzbekistan修改

Yemen修改


  Sè-kài Ûi-sán

A-chiu & Tāi-iûⁿ-chiu | Au-chiu | Bí-chiu | Hui-chiu | Ū gûi-ki