A-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok chù-chheh tiàm-tī A-chiu, Australia, Thài-pêng-iûⁿ ê Sè-kài Ûi-sán.

AfghanistanSiu-kái

ArmeniaSiu-kái

AustraliaSiu-kái

AzerbaijanSiu-kái

  • Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower

BangladeshSiu-kái

Bông-kó͘Siu-kái

Bông-kó͘ / Lō͘-se-aSiu-kái

Hui-lu̍t-pinSiu-kái

Í-sek-lia̍tSiu-kái

Ia-lō͘-sat-léngSiu-kái

(The Old City of Jerusalem is within East Jerusalem, which has been under Israeli control since 1967, but is not recognized as Israeli territory by the UN and many countries. The site was proposed as a World Heritage site in 1981 by Jordan, which withdrew its claims to the city in 1988.)

Ìn-nîSiu-kái

Ìn-tō͘Siu-kái

 
Taj Mahal ê tōa-mn̂g (lāi-pêng)

Iok-tànSiu-kái

IranSiu-kái

IraqSiu-kái

Ji̍t-púnSiu-kái

KampucheaSiu-kái

 
Angkor

KazakhstanSiu-kái

LaosSiu-kái

LebanonSiu-kái

Má-lâi-se-aSiu-kái

NepalSiu-kái

Oa̍t-lâmSiu-kái

OmanSiu-kái

PakistanSiu-kái

Pitcairn Kûn-tóSiu-kái

SakartveloSiu-kái

Sin Jia̍t-lân-jiaSiu-kái

Só͘-lô-bûn Kûn-tóSiu-kái

Sri LankaSiu-kái

SyriaSiu-kái

Tāi-hân-bîn-kokSiu-kái

Tiâu-sianSiu-kái

Tiong-kok (38)Siu-kái

TurkeySiu-kái

TurkmenistanSiu-kái

  • State Historical and Cultural Park "Ancient Merv"

Thài-kokSiu-kái

UzbekistanSiu-kái

YemenSiu-kái


  Sè-kài Ûi-sán

A-chiu & Tāi-iûⁿ-chiu | Au-chiu | Bí-chiu | Hui-chiu | Ū gûi-ki