1555 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1555 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1545 · 1546 · 1547 · 1548 · 1549 · 1550 · 1551
1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558
1559 · 1560 · 1561 · 1562 · 1563 · 1564 · 1565 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái