1606 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1606 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1596 · 1597 · 1598 · 1599 · 1600 · 1601 · 1602
1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609
1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái