Kheh-ka-gí, iā kiò choè Kheh-gí kap Kheh-oē, sī 1 chióng gí-giân.

Kheh-ka-gí
Hak-kâ-ngî/客家語
sài ê kok-ka Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok, Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân, Flag of Singapore.svg Sin-ka-pho, Flag of Malaysia.svg Má-lâi-se-a, Flag of Indonesia.svg Ìn-nî
chú-iàu tē-khu Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Kńg-tang, Hok-kiàn, Hiang-káng, Kang-sai;
Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân
kòng ê jîn-kháu 34,000,000
pâi-miâ 30
hē-sio̍k
bûn-jī Kheh-gí Pe̍h-oē-jī
Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
koaⁿ-hong tē-ūi Flag of the Republic of China.svg Tiong-hoâ Bîn-kok
sêng-jīn sī chió-sò͘ bîn-cho̍k ê gí-giân Flag of the Republic of China.svg Tiong-hoâ Bîn-kok ê 1 chióng kau-thong ūn-su gí-giân
koán-lí ki-kò͘ Tiong-hoâ Bîn-kok Kheh-ka Úi-oân-hoē
gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 hak
Idioma hakka.png
Kheh-ka-gí ê hun-pò͘
Wikipedia
Wikipedia ū Kheh-ka-gí ê pán-pún.