ISO 3166-2:ID

ISO 3166-2:ID sī chi̍t-thò ISO ê piau-chún, koà tiàm ISO 3166-2 ē-kha, iōng-lâi pian-bé Ìn-nî ê 7 toā tē-lí-khu kap hêng-chèng-khu.

Pian-béSiu-kái

Tē-lí-khuSiu-kái

Pian-bé Miâ
IJ Papua
JW Jawa
KA Kalimantan
MA Maluku
NU Nusa Tenggara
SL Sulawesi
SM Sumatera

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Pian-bé Miâ Lūi-pia̍t Tē-lí-khu
ID-AC   Aceh Chū-tī-séng Sumatera (SM)
ID-BA   Bali Séng Kepulauan Sunda Kecil (NU)
ID-BB   Kepulauan Bangka Belitung Séng Sumatera (SM)
ID-BT   Banten Séng Jawa (JW)
ID-BE   Bengkulu Séng Sumatera (SM)
ID-GO   Gorontalo Séng Sulawesi (SL)
ID-JA   Jambi Séng Sumatera (SM)
ID-JB   Jawa Barat Séng Jawa (JW)
ID-JT   Jawa Tengah Séng Jawa (JW)
ID-JI   Jawa Timur Séng Jawa (JW)
ID-KB   Kalimantan Barat Séng Kalimantan (KA)
ID-KS   Kalimantan Selatan Séng Kalimantan (KA)
ID-KT   Kalimantan Tengah Séng Kalimantan (KA)
ID-KI   Kalimantan Timur Séng Kalimantan (KA)
ID-KU   Kalimantan Utara Séng Kalimantan (KA)
ID-KR   Kepulauan Riau Séng Sumatera (SM)
ID-LA   Lampung Séng Sumatera (SM)
ID-MA   Maluku Séng Maluku (MA)
ID-MU   Maluku Utara Séng Maluku (MA)
ID-NB   Nusa Tenggara Barat Séng Kepulauan Sunda Kecil (NU)
ID-NT   Nusa Tenggara Timur Séng Kepulauan Sunda Kecil (NU)
ID-PA   Papua Séng Papua (IJ)
ID-PB   Papua Barat Séng Papua (IJ)
ID-RI   Riau Séng Sumatera (SM)
ID-SR   Sulawesi Barat Séng Sulawesi (SL)
ID-SN   Sulawesi Selatan Séng Sulawesi (SL)
ID-ST   Sulawesi Tengah Séng Sulawesi (SL)
ID-SG   Sulawesi Tenggara Séng Sulawesi (SL)
ID-SA   Sulawesi Utara Séng Sulawesi (SL)
ID-SB   Sumatera Barat Séng Sumatera (SM)
ID-SS   Sumatera Selatan Séng Sumatera (SM)
ID-SU   Sumatera Utara Séng Sumatera (SM)
ID-JK   Daerah Khusus Ibukota Jakarta Siú-to͘ te̍k-khu Jawa (JW)
ID-YO   Daerah Istimewa Yogyakarta Te̍k-pia̍t-khu Jawa (JW)