Lūi-pia̍t:A-la-pek-gí

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: A-la-pek-gí