Lūi-pia̍t:Eng-lân ê le̍k-sú

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

K

M

  • Mercia(1 分類, 1 ia̍h)

Tī "Eng-lân ê le̍k-sú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.