Nobel Keng-chè-ha̍k chióng

Nobel Keng-chè-ha̍k Chióng (Sūi-tián-gí: Nobelpriset i ekonomi, Eng-gí: Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, Ji̍t-pún-gí: ノーベル経済学賞), chèng-sek choân-miâ sī Sūi-tián Kok-ka Gîn-hâng Kì-liām Alfred Nobel Keng-chè-ha̍k Chióng (Sūi-tián-gí: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), it-poaⁿ kán-chheng Nobel Keng-chè-ha̍k Chióng, sī Nobel Chióng ê 1 khoán.

Sūi-tián Kok-ka Gîn-hâng Kì-liām Alfred Nobel Keng-chè-ha̍k Chióng
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Tùi-siōng Keng-chè-ha̍k-ka
Só͘-chāi  Sūi-tián Stockholm
Chú-pān Sūi-tián Hông-ka Kho-ha̍k Ha̍k-hōe
Khai-sí 1969 nî
Koaⁿ-hong
bāng-chām
nobelprize.org

Ti̍t-chióng-jînSiu-kái

Ē-kha ê phêng-gí sī Nobel Chióng thê-kiong--ê.

2000 nî-tāiSiu-kái

( "for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles")

  • 2003 nî – Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger
  • 2002 nî – Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
  • 2001 nî – George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
  • 2000 nî – James J. Heckman, Daniel L. McFadden

1990 nî-tāiSiu-kái

1980 nî-tāiSiu-kái

1970 nî-tāiSiu-kái

1960 nî-tāiSiu-kái

  • 1969 nî – Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái