Koé-chí-bâ

(Tùi Pe̍h-phīⁿ-sim choán--lâi)
Koé-chí-bâ

Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Ba̍k: Carnivora
Kho: Viverridae
Sio̍k: Paguma
Chéng: P. larvata
A-chéng: P. l. taivana
Saⁿ-jī-miâ
Paguma larvata taivana
?, ?

Koé-chí-bâ (果子猫), pe̍h-phīⁿ-bâ (白鼻猫), o͘-kha-hiuⁿ (烏跤香), bâ-á(猫仔), pe̍h-phīⁿ-sim(白鼻心).

Ha̍k-miâ: Paguma larvata taivana (sio̍k Viverridae, "lêng-niau-kho").

Sòaⁿ-téng chu-gôan siu-kái