Pennsylvania Tek-gí

Pennsylvania Tek-gí (Pennsilfaanisch Deitsch ia̍h Pennsylvania Dutch) sī chi̍t chióng ko-tē Tek-gí; chú-iàu hun-pò͘ tī Bí-kok ê Pennsylvania, Indiana kap Ohio téng chiu. Sú-iōng-chiá tāi-khài ū 15-bān chì 25-bān chó-iū. Só͘-ū Amisch lóng ē-hiáu kóng Pennsylvania Tek-gí.

Pennsylvania Dutch
Pennsylvania German
Pennsilfaanisch Deitsch
Goân-chū kok-ka United States, Canada
Sú-iōng tē-khu

United States:

Canada:

Elsewhere in North America and some spots in Central America
Bîn-cho̍k Pennsylvania Dutch
bú-gí sú-iōng-chiá 237,000 (2016-2020 American Community Survey)[1]
to 350,000 (2012)[2] (L2 speakers: about 3,000)
Gí-hē
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 pdc
Glottolog penn1240
ELP Pennsylvania German
Linguasphere 52-ACB-he
Pennsylvania German distribution.png
Blue: The counties with the highest proportion of Pennsylvania German speakers.
Red: The counties with the highest number of Pennsylvania German speakers.
Purple: The counties with both the highest proportion and highest number of Pennsylvania German speakers.
Lang Status 99-NI.png
Pennsylavia Dutch is not endangered according to the classification system of the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Hō-miâSiu-kái

Dutch nā chiàu phó͘-thong hoan-e̍k sī "Hô-lân-ê", chóng nā tī chit-ê lí-lō͘ m̄-sí leh kóng Hô-lâng-lâng. Le̍k-sú-ha̍k-kài it-poaⁿ chiap-siū kóng Pennsylvania Dutch chit-ê hō-miâ lāi-bīn ê Dutch, sī tùi kâng gí-goân ê Deitsch ê bîn-kan tàu-jī.[3][4]

Koh lēng-gōa chi̍t khoán lí-lūn sī kóng tī khah-chá ê Eng-gí Dutch ì-sù iáu bô chhiūⁿ kin-á-ji̍t hiah chheng-chhó, m̄ ka-na kóng Hô-lân-lâng, tian-tó sī ē-tàng piáu-sī kok chióng tùi Au-chiu tāi-lio̍k chhut-sin, kóng Sai German giân-gí ê jîn-kûn.[5]

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 2016 American Community Survey, 5-year estimates (https://usa.ipums.org/usa/sda/)
  2. Steven Hartman Keiser: Pennsylvania German in the American Midwest, 2012
  3. Hostetler, John A. (1993), Amish Society, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, p. 241
  4. "Pennsylvania German language, alphabet and pronunciation". www.omniglot.com. 1 April 2018 khòaⁿ--ê. 
  5. Weaver, Kyle R. (2006), "Meet Don Yoder, Dean of Folklife Scholars", Pennsylvania Heritage, vol. 32, no. 2, pp. 9–10

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái

Organizations

Pennsylvania German

Further information