Phuttha Yotfa Chulalok

Phra Bat Somdet Phra Paramoruracha Maha Chakkri Borommanat Phra Phuttha Yotfa Chulalok (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก , 1737 nî 3 goe̍h 20 ji̍t – 1809 nî 9 goe̍h 7 ji̍t), mā thang kiò Rama 1-sè, pún-miâ Thongduang (ทองด้วง), sī Siām-lô (Thài-kok) Rattanakosin Ông-kok ê kok-ông, mā sī Chakri Ông-tiâu ê tē 1 tāi kun-chú. 1782 nî kàu 1809 nî chāi-ūi.

Phra Phutthayotfa Chulalok
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
Siam-lô kok-ông
Chāi-ūi 1782 nî 4 goe̍h 6 ji̍t – 1809 nî 9 goe̍h 7 ji̍t
Tài-koan-sek 1782 nî 6 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Taksin (Thonburi Ông-kok)
Kè-jīm Phuttha Loetla Naphalai
Jī-ông Sura Singhanat (1782–1803)
Isarasundhorn (1803–1809)
Sam-ông Anurak Devesh (1782–1806)
Phoè-ngó͘ Amarindra
Choân-miâ
Phra Bat Somdet Phra Paramoruracha Maha Chakkri Borommanat Phra Phuttha Yotfa Chulalok
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Thongdi (Somdet Phra Prathom Borom Maha Rajchanok)
Lāu-bú Daoreung
Chhut-sì Thongduang (ทองด้วง)
1736 nî 3 goe̍h 20 ji̍t(1736-03-20)
Ayutthaya Ông-kok Ayutthaya
Kòe-sin 1809 nî 9 goe̍h 7 ji̍t (73 hòe)
Siam-lô Bangkok