Phuttha Loetla Naphalai

(Tùi Rama 2-sè choán--lâi)
Phuttha Loetla Naphalai

Phra Bat Somdet Phra Borommaracha Phongsachet Mahesvarasundhorn Phra Phuttha Loetla Naphalai (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 1767 nî 2 goe̍h 24 ji̍t – 1824 nî 7 goe̍h 21 ji̍t), mā thang kiò Rama 2-sè, pún-miâ Chim (ฉิม), sī Siām-lô (Thài-kok) Rattanakosin Ông-kok ê kok-ông, mā sī Chakri Ông-tiâu ê tē 2 tāi kun-chú. 1809 nî kàu 1824 nî chāi-ūi.