Sió Antilles Kûn-tó

Sió Antilles Kûn-tó (Se-pan-gâ-gí: Antillas Menores) tī Caribe Tē-khu, sī Sai Ìn-tō͘ Kûn-tó ê chi̍t pō͘-hūn, pau-hâm Leeward Kûn-tó, Windward Kûn-tó lâu Leeward Antilles.

Sió Antilles Kûn-tó

Sió Antilles Kûn-tó ê kok-ka he̍k-chiá tē-khu ū: Anguilla (sio̍k Eng-kok), Antigua kap Barbuda, Aruba (sio̍k Hô-lân Ông-kok), Barbados, Bonaire (sio̍k Caribe Hô-lân), Eng-kok léng Virgin Kûn-tó, Curaçao (sio̍k Hô-lân Ông-kok), Dominica, Grenada, Venezuela ê liân-pang sio̍k-tē, Guadeloupe (sio̍k Hoat-kok), Martinique (sio̍k Hoat-kok), Montserrat (sio̍k Eng-kok), Nueva Esparta (sio̍k Venezuela), Saba (sio̍k Caribe Hô-lân), Saint-Barthélemy (sio̍k Hoat-kok), Saint Kitts kap Nevis, Saint Lucia, Saint-Martin (sio̍k Hoat-kok), Saint Vincent kap Grenadines, Sint Eustatius (sio̍k Caribe Hô-lân), Sint Maarten (sio̍k Hô-lân Ông-kok), Trinidad kap Tobago, Bí-kok léng Virgin Kûn-tó.