Astroviolin ê kòng-hiàn

做出706次編輯的使用者。帳號建立於2006-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (pài-saⁿ)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2010-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (pài-sì)

2007-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (pài-sì)

2006-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (lé-pài)

2006-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (pài-sì)

2006-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (pài-it)

2006-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (pài-saⁿ)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).