Hok-chiu-oē

Hók-ciŭ-uâ

Kok-ka: Tiong-kok, Tâi-oân
Tē-khu: Tiong-kok: Hok-chiu

Tâi-oân: Má-chó͘-tó

Sú-iōng jîn-káu: bô-kàu 1000 bān
Pâi-miâ: --
Hun-lūi: Hàn-Chōng gí-hē

 Hàn-gí
  Bân-gí
   Bân-tang-gí
    Hok-chiu-oē

Gú-giân má
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B) / zho (T)
ISO 639-3 cdo
SIL CDO

Hok-chiu-oē (福州話, Pêng-oē-jī: Hók-ciŭ-uâ), ia̍h-sī kóng chò Hok-chiu-gú (福州語, Pêng-oē-jī: Hók-ciŭ-ngṳ̄), sī Bân-tang-gí ê tāi-piáu thó͘-ōe, thong-hêng tī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī hām Lêng-tek-chhī ê se-lâm-pō·. Tâi-oân Má-chó·-tó ê lâng iā sī sái chiah oē.

Im-ūnSiu-kái

Siaⁿ-bóSiu-kái

Hok-chiu-ōe lóng-kiōng ū 16-ê Siaⁿ-bó.

IPA
Lē jī
IPA
Lē jī
[p]
[p’]
[m]
[t]
[t’]
[n]
[l]
[k]
[k’]
[ŋ]
[h]
[n]
[ts]
[ts]
[ts’]
[s]

Ūn-bóSiu-kái

Siaⁿ-tiāuSiu-kái

Sû-gíSiu-kái

Kap Bân-lâm-oē ê koan-hēSiu-kái

Pêng-oē-jīSiu-kái