Thó-lūn:Pe̍k-ní-gī

(Tùi 白耳義 choán--lâi)

Kiàn-gī īng "Pe̍k-ní-gī"

siu-kái

Kiàn-gī īng "Pe̍k-ní-gī" (白耳義), m̄ īng "Pí-lī-sî" (比利時), in-ūi "Pe̍k-ní-gī" koh-khah chiap-kīn "België", "Belgique" kah "Belgien" ê tha̍k-im.--El caballero de los Leones (對話) 2016-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 07:49 (UTC)

白耳義

siu-kái
Pe̍k-ní-gī
 
 

白耳義國,嘛通叫做比利時抑是大比國[1]荷蘭語België法語 Belgique德語 Belgien)是西歐羅巴(Europa)的一个國家,邊仔有荷蘭德國盧森堡(Luxembourg)、法國北海,白耳義是文化的交界:北爿有講德語系佛拉芒語(Vlaams)的人;南爿有講拉丁語系法語瓦洛尼(Wallonie)人,白耳義的歷史憲法政治組織反射這个特別狀況。

白耳義是一个有憲法的王國;伊的頭人查埔王比利時的第二个亞伯特(Albert II);首相(chhoā頭的部長)是勒德姆(Yves Leterme)(2010年)。

白耳義的首府是布魯塞爾(Brussel)。

白耳義是歐洲聯盟的會員國家,嘛有用歐元

  1. 臺日大辭典線頂版:白耳義國比利時大比國
返回 "Pe̍k-ní-gī" 頁面。