chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi
: 346 nî | 347 nî | 348 nî | 349 nî | 350 nî | 351 nî | 352 nî | 353 nî | 354 nî | 355 nî | 356 nî
351 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 351 nî
CCCLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 895 nî
Tō-kàu-le̍k 3048 nî
Hoê-le̍k 279 BH~278 BH
Hông-kì 1011 nî
Tân-kì 2684 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4111~4112


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 406 – 407
- Shaka Samvat 273 – 274
Iran le̍k -271 – -270
Runic le̍k 601
Assyria le̍k 5101 nî
Ethiopia le̍k 345~346

351 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 351 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 351 nî