356 nî

Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 330 nî-tāi 340 nî-tāi · 350 nî-tāi · 360 nî-tāi 370 nî-tāi
: 351 352 353 354 355 · 356 nî · 357 358 359 360 361

Sū-kiāⁿ修改

Bô ji̍t-kî修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Bô ji̍t-kî修改

  • Vetranio, Kó͘-tāi Lô-má lâng. Lô-má Hông-tè.

Siong-koan修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 356 nî