chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi
: 350 nî | 351 nî | 352 nî | 353 nî | 354 nî | 355 nî | 356 nî | 357 nî | 358 nî | 359 nî | 360 nî
355 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 355 nî
CCCLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 899 nî
Tō-kàu-le̍k 3052 nî
Hoê-le̍k 275 BH~274 BH
Hông-kì 1015 nî
Tân-kì 2688 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4115~4116


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 410 – 411
- Shaka Samvat 277 – 278
Iran le̍k -267 – -266
Runic le̍k 605
Assyria le̍k 5105 nî
Ethiopia le̍k 349~350

355 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 355 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 355 nî