chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi | 460 nî-tāi | 470 nî-tāi
: 435 nî | 436 nî | 437 nî | 438 nî | 439 nî | 440 nî | 441 nî | 442 nî | 443 nî | 444 nî | 445 nî
440 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 440 nî
CDXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 984 nî
Tō-kàu-le̍k 3137 nî
Hoê-le̍k 188 BH~187 BH
Hông-kì 1100 nî
Tân-kì 2773 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4200~4201


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 495 – 496
- Shaka Samvat 362 – 363
Iran le̍k -182 – -181
Runic le̍k 690
Assyria le̍k 5190 nî
Ethiopia le̍k 434~435

440 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 440 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 440 nî