Sè-kí: 4 sè-kí · 5 sè-kí · 6 sè-kí
Nî-tāi: 460 nî-tāi 470 nî-tāi · 480 nî-tāi · 490 nî-tāi 500 nî-tāi
: 483 484 485 486 487 · 488 nî · 489 490 491 492 493

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Balash, Sasan Tè-kok lâng. Sasan Tè-kok ê ông.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 488 nî