Canada ê séng kap léng-thó͘

(Tùi Canada ê léng-thó͘ choán--lâi)

Kanata Liân-pang sī 13-ê tē-hng chèng-hú cho͘-ha̍p khí--lâi, kî-tiông ū 10-ê séng kap 3-ê léng-thó͘.

Tē-tô͘

siu-kái
 


Séng Hú-siâⁿ Ka-ji̍p Liân-pang Jîn-kháu Bīn-chek (km²)
Ontario

Toronto

1867 nî 7g 1 12,439,755 1,076,395

Québec

Québec-chhī 1867 nî 7g 1 7,560,592 1,542,056

Nova Scotia

Halifax

1867 nî 7g 1 938,134 55,284

New Brunswick

Fredericton

1867 nî 7g 1 751,400 72,908

Manitoba

Winnipeg

1870 nî 5g 12 1,170,300 647,797

British Columbia

Victoria

1871 nî 7g 20 4,168,123 944,735

Edward Ông-chú Tó

Charlottetown

1873 nî 7g 1 137,900 5,660

Alberta

Edmonton 

1905 nî 9g 1 3,183,312 661,848

Saskatchewan

Regina

1905 nî 9g 1 996,194 651,036
Newfoundland kap Labrador St. John's 1949 nî 3g 31 517,000 405,212


Léng-thó͘

siu-kái


Léng-thó͘ Hú-siâⁿ Ka-ji̍p Liân-pang Jîn-kháu Bīn-chek (km²)
Sai-pak Léng-thó͘

Yellowknife

1870 nî 7g 15 42,800 1,346,106

Yukon

Whitehorse

1898 nî 6g 13 31,200 482,443

Nunavut

Iqaluit

1999 nî 4g 1 29,300 2,093,190


Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái